Ταυτότητα του σχολείου

1Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Αδριανουπόλεως 70 ΔΡΑΜΑ 66100
ΤΗΛ: 2521022888   FAX: 2521055216
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΤΟΜΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
  ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
2. Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Σχεδιαστών Δομικών Έργων
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Γραφικών Τεχνών

Το σχολείο εξυπηρετεί μαθητές από όλο το Νομό Δράμας αλλά και από όμορους Νομούς (Καβάλας-Σερρών) λόγω των ειδικοτήτων που προσφέρει αλλά και της γεωγραφικής του θέσης.

Στο σχολείο φοιτούν 359 μαθητές εκ των οποίων οι 347 είναι αγόρια κατανεμημένοι σε 22 τμήματα Κύκλου – Τομέα – Ειδικότητας και 17 τμήματα Γενικής Παιδείας. 

 Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης

Ο Σύλλογος διδασκόντων, αφού ενημερώθηκε από το Διευθυντή για την σημασία και το περιεχόμενο της «Αυτοαξιολόγησης», πραγματοποίησε μία συνεδρίαση στις 19 Νοεμβρίου 2010 για να εγκρίνει την σύσταση της ολομέλειας των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Έργο.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ολομέλειας όπου ο συντονιστής έκανε μια ενημέρωση για το αντικείμενο της 1ης φάσης εργασίας (πεδία, τομείς, δείκτες αξιολόγησης). Παράλληλα διανεμήθηκε έντυπο ερωτηματολόγιο που αφορούσε την γενική εκτίμησή για την εικόνα του σχολείου, το οποίο συμπληρώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ολομέλειας στην οποία παραβρέθηκε και ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Μακράκης Δημήτριος, όπου ο συντονιστής του Έργου παρουσίασε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, την οποία επιμελήθηκε ένας εκπαιδευτικός του σχολείου και αφορούσαν στην γενική εικόνα του σχολείου σε όλους τους τομείς.

Συζητήθηκαν όλα τα πεδία και οι δείκτες και αποφασίστηκε με πλειοψηφία να γίνει συστηματικότερη διερεύνηση των εξής πεδίων :

1)    ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2)    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στις 23 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της ολομέλειας στην οποία ορίστηκαν οι δύο επί μέρους ομάδες οι οποίες ανέλαβαν να διερευνήσουν τα δύο παραπάνω πεδία και συγκεκριμένα τους δείκτες

α) ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

β)   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

καθώς o Αναπληρωτής Συντονιστής και οι συντονιστές και οι πρακτικογράφοι της κάθε ομάδας. 

Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

 

1ο ΠΕΔΙΟ: ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Χώροι του Σχολείου   

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Στο Σχολείο υπάρχουν οι αναγκαίοι χώροι διδασκαλίας για κάθε τμήμα αλλά δεν είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (Η/Υ, βιντεοπροβολείς, διαδραστικούς πίνακες κ.τ.λ.) που θα διευκόλυναν πολύ τη δουλειά των εκπαιδευτικών και θα συνέβαλαν στην ενεργοποίηση των μαθητών

Το σχολείο επίσης διαθέτει

1. μικρό αμφιθέατρο,
2. Αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων
χώροι που είναι ικανοποιητικά εξοπλισμένοι
3. εργαστήριο φυσικών επιστημών με ελλιπή εξοπλισμό

Επίσης, για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων χρησιμοποιεί τα εργαστήρια που ανήκουν στα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) που εξυπηρετούν το σχολείο πολλά από τα οποία έχουν ελλιπή ή απαρχαιωμένο εξοπλισμό. 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
14% 62% 24% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).**

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Εξοπλισμός και Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου  

 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Τα προγράμματα σπουδών και η τεχνολογική κατάρτιση των καθηγητών απαιτούν την ύπαρξη Η/Υ σε κάθε αίθουσα. Υπάρχει ένα μικρό αμφιθέατρο με Η/Υ συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο όπου γίνονται προβολές, που διατίθεται στους καθηγητές με σειρά προτεραιότητας, αλλά δεν αρκεί.

Επίσης θα ήταν πολύ λειτουργικό να υπήρχαν στους διαδρόμους ντουλαπάκια για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των μαθητών. 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
14% 62% 24% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).**

 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.3. Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου 

 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου προέρχονται κύρια, αν όχι αποκλειστικά, από τον Δήμο Δράμας, σπάνια από απευθείας κρατική χρηματοδότηση και από το κυλικείο του σχολείου.

Η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα το σχολείο να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε σχέση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό (απουσία, παλαιότητα και ανεπάρκεια εργαστηριακών χώρων) 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
21% 74% 5% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

 ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Δείκτης Αξιολόγησης 1.4. Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η επιστημονική και η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι ικανοποιητικές σε μεγάλο βαθμό γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί των τεχνικών-επαγγελματικών ειδικοτήτων έχουν παιδαγωγική κατάρτιση ή επιμόρφωση (Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. και ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.). Επίσης, πολύ εκπαιδευτικοί έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στον τομέα τους ενώ αρκετοί έχουν εμπειρία στο ιδιωτικό τομέα εργασίας.

Σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί των μαθημάτων Γενικής Παιδείας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της αδιαφορίας των μαθητών για τα μαθήματά τους και γι' αυτό κάθε χρόνο επιδιώκουν την μετάθεσή τους σε σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης.

Άλλο πρόβλημα είναι ότι σε μερικές ειδικότητες οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν και γι' αυτό πρέπει να αντικαθίστανται από αναπληρωτές καθηγητές για να καλυφθεί το πρόγραμμα. Η κατάσταση τα δύο τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα προβληματική (τη σχολική χρονιά 2009-2010 κάποιες ειδικότητες στελεχώθηκαν πλήρως τον Ιανουάριο του 2010, ενώ τη φετινή σχολική χρονιά 2010-2011, ακόμη και σήμερα υπάρχουν ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μην διδάσκονται ακόμα όλα τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματα).  

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
5% 79% 16% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

2ο ΠΕΔΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η διαμόρφωση ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος είναι πολύ δύσκολη διαδικασία για τα Επαγγελματικά Λύκεια γιατί στα μαθήματα γενικής παιδείας γίνεται συνένωση τμημάτων διαφορετικών ειδικοτήτων, σε πολλά εργαστηριακά μαθήματα διδάσκουν καθηγητές που προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες, ο αριθμός των εργαστηρίων δεν επαρκεί για την ταυτόχρονη εκπαίδευση πολλών τμημάτων της ίδιας ειδικότητας κ.α.

Στο σχολείο, εφαρμόζεται πρόγραμμα Αναπλήρωσης - Συμπλήρωσης σε περίπτωση που απουσιάζουν εκπαιδευτικοί και έτσι ουσιαστικά τα κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ελάχιστα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 9% 62% 29%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής.

 Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνεται τουλάχιστον μια φορά την βδομάδα από την Διεύθυνση για διάφορα τρέχοντα θέματα αλλά και θέματα λειτουργίας του σχολείου. Επίσης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώνονται και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο σχολείο έχει ψηφιστεί και εφαρμόζεται Σχολικός Κανονισμός, Κώδικας Καθηκόντων Επιμελητών και Απουσιολόγων.

Επίσης εφαρμόζονται Κανόνες Εφημερίας, Κώδικας με τα Καθήκοντα Υπεύθυνων Τμημάτων και έχουν ανατεθεί Εξωδιδακτικές Εργασίες στους καθηγητές με απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων.

Υπάρχει οργανωμένη γραμματεία την οποία απαρτίζουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και φυσικά το επιθυμούν.

Προγραμματίζονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και υλοποιούνται Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά, Leonardo Da Vinci, Comenius, Πρόγραμμα Δαίδαλος, Πρόγραμμα Τεχνομάθεια κ.λ.π.).

Συχνά προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 14% 67% 19%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

 ΤΟΜΕΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ    

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το σχολείο ανήκει σε σχολική επιτροπή μαζί με άλλα 5 σχολικές μονάδες και Σ.Ε.Κ. κατά συνέπεια με βάση τους διαθέσιμους πόρους και την ωρίμανση των αιτημάτων και αναγκών των μονάδων, μέσα από μία συλλογική διαδικασία, γίνεται σε γενικές γραμμές μια καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων και αξιοποιούνται πολύ καλά οι υπάρχοντες χώροι και ο εξοπλισμός. 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 20% 55% 25%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Σχέσεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών τηρουμένων των αναλογιών είναι πραγματικά καλή.

Έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών η «Κινηματογραφική Ομάδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ» όπου συμμετέχουν μαθητές του σχολείου αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία.

Το σχολείο συμμετέχει σε προγράμματα Leonardo Da Vinci, Comenius, Δαίδαλος, Τεχνομάθεια όπου πολλοί εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους.

Από τη φύση του το σχολείο είναι αναγκασμένο να λειτουργεί συνεργατικά (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Υπεύθυνοι Τομέων, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων, Διδάσκοντες Π.Ε., Τ.Ε, Δ.Ε.). Άλλωστε, στα περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα διδάσκουν δύο εκπαιδευτικοί μαζί.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 15% 65% 20%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών - Μαθητών και μεταξύ των Μαθητών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών - Μαθητών και μεταξύ των Μαθητών είναι πάνω από καλές.

Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τους μαθητές περισσότερο από του ίδιους.

Υπάρχει ερωτηματολόγιο που μοιράζεται άτυπα στους αποφοίτους μαθητές από το οποίο εξάγονται πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την λειτουργία του σχολείου.

Οι μαθητές που ξεκινούν στη Α' τάξη παρουσιάζουν πολλά προβλήματα προσαρμογής και παραβατικής συμπεριφοράς λόγω των πολλών οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αλλά και λόγω των χαμηλών σχολικών επιδόσεων και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν.

Στην πορεία τους όμως από την Α' προς τη Γ' τάξη η κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι βελτιώνεται αρκετά. Αυτό βέβαια οφείλεται στην ηλικία (ωρίμανση των μαθητών) αλλά και στην συνεπή, σταθερή και ενιαία στάση της Διεύθυνσης και των Εκπαιδευτικών του σχολείου.

Παρατηρούνται συμπεριφορές από μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους συμμαθητές τους αλλά και τους προστατεύουν.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 15% 65% 20%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Γονέων

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η σχέση μεταξύ Σχολείου – Γονέων είναι καλή με όσους γονείς ενδιαφέρονται για την φοίτηση των παιδιών τους.

Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων λειτουργεί σε καλό επίπεδο κυρίως λόγω της επιμονής και του ενδιαφέροντος από πλευράς της Διεύθυνσης.

Δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς δεν συμμετέχουν ενεργά στο Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων ενώ παρουσιάζονται στο σχολείο σπάνια (εγγραφές, παραλαβή Ελέγχων Προόδου) παρά τις προσπάθειες και συνεχείς κλήσεις από τους Εκπαιδευτικούς.

Αυτό βέβαια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι πολλοί από αυτούς κατοικούν σε απομακρυσμένα μέρη του νομού, ανήκουν σε φτωχά οικονομικά στρώματα και εργάζονται σε απαιτητικές δουλειές που δεν τους επιτρέπουν να λείψουν εύκολα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 9% 62% 29%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Φορέων

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι σχέσεις είναι καλές και διαμορφώνονται κυρίως στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και ενημέρωσης-επιμόρφωσης των μαθητών για τα επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην κάθε ειδικότητα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 6% 88% 6%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

4ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Ανάπτυξη Στόχων του Προγράμματος Σπουδών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Εφαρμόζεται το σύστημα του προγραμματισμού της ύλης από κάθε εκπαιδευτικό με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 24% 76% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και των μαθημάτων γενικής παιδείας εφαρμόζονται κυρίως οι κλασικές διδακτικές μέθοδοι αν και οι νεότεροι καθηγητές των μαθημάτων αυτών, όλο και περισσότερο, προσπαθούν να τις εμπλουτίζουν με νέες μεθόδους τις οποίες επιτρέπουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία που εκδηλώνει ένα μεγάλο μέρος των μαθητών. Στα εργαστηριακά μαθήματα, λόγω της φύσης τους εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές οπότε και η διδασκαλία τους είναι πιο αποτελεσματική.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 24% 76% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.3. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη:

Η επικοινωνία δασκάλου – μαθητή παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες λόγω της κακής ποιότητας του μαθητικού δυναμικού του σχολείου και της αδιαφορίας που επιδεικνύει μεγάλο μέρος του. Ωστόσο από μέρους των διδασκόντων καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες βελτίωσής της, δίνεται έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών κυρίως στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε κατασκευές, συντηρήσεις και διάφορα άλλα έργα και δραστηριότητες.

Εφαρμόζονται όλες οι αξιολογικές διαδικασίες που προβλέπονται από τα προγράμματα σπουδών (τεστ, ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κ.τ.λ.) όμως στο μεγαλύτερο μέρος των μαθητών δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των επί μέρους αξιολογήσεων. Οι μαθητές ενδιαφέρονται κυρίως μόνο για την τελική προαγωγή τους κι όχι τόσο για την βελτίωσή τους και για το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
19% 43% 19% 19%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.4. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Στο σχολείο έχει δημιουργηθεί, με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών, κινηματογραφική ομάδα όπου συμμετέχουν μαθητές του σχολείου αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία.

Το σχολείο συμμετείχε και συμμετέχει σε προγράμματα Leonardo Da Vinci, Comenius, Δαίδαλος, Τεχνομάθεια όπου εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε κάποια από αυτά συμμετέχουν και μαθητές, όχι όμως σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

Σε κάθε σχολική εορτή τα παιδιά συμμετέχουν πολύ ενεργά και τα συναισθήματα των ακροατών αλλά και των ιδίων είναι έντονα ευχάριστα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 24% 76% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 4.5.: Υποστήριξη της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των Εκπαιδευτικών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Έχει πραγματοποιηθεί η Α' φάση του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας – Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και ένα πρόγραμμα που απευθυνόταν μόνο στους εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο παρακολούθησαν πολλοί εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
0% 24% 76% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

5ο ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η τάση για διαρροή των μαθητών λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις οποίες διαβιούν είναι μεγάλη, γι' αυτό καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεγχόμενη.

Η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών γίνεται πολύ οργανωμένα από τους υπεύθυνους καθηγητές κάθε τμήματος, στέλνονται αναλυτικά υπηρεσιακά σημειώματα στους γονείς κάθε μήνα με τις απουσίες των παιδιών τους.

Ο διευθυντής ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε μήνα εγγράφως για το ίδιο θέμα και κάνει ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων ώστε να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση των απουσιών κάθε μαθητή. Επίσης συναντά συχνά γονείς και μαθητές για να αμβλύνει τα προβλήματα.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
19% 52% 29% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).** 

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Οι επιδόσεις των μαθητών είναι γενικά χαμηλές με αρνητική τάση διαχρονικά κυρίως στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο θεωρητικό μέρος των μεικτών μαθημάτων ενώ είναι πιο βελτιωμένες στο εργαστηριακό μέρος.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
38% 57% 5% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).**

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείκτης Αξιολόγησης 5.3. Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Το σχολείο προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη καθώς πραγματοποιούνται εκλογές για το 5μελλές συμβούλιο της τάξης και για το 15μελλές συμβούλιο του σχολείου ενώ αρκετοί μαθητές συμμετέχουν στις σχολικές εορτές και άλλες σχολικές εκδηλώσεις.

Ένα μεγάλο ποσοστό όμως παραμένει αδιάφορο ίσως λόγω και της γενικότερης αδιαφορίας που εκδηλώνεται στην κοινωνία για συμμετοχή και ενεργοποίηση.

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4
14% 57% 29% 0%

 

 

**όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3- καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).**

Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης

Γενικά, το σχολείο υπερέχει σε οργάνωση και έλεγχο των διαδικασιών. Λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η γραμματειακή υποστήριξη πράγμα που είναι απαραίτητο για ένα μεγάλο σχολείο. Όσον αφορά την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και την ενημέρωση των γονέων τους, ο Διευθυντής και ο σύλλογος των καθηγητών δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα των παιδιών και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.

Επίσης, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητική ανάλογα με τους πόρους που διατίθενται.

Στο σχολείο εφαρμόζεται πρόγραμμα Αναπλήρωσης - Συμπλήρωσης ώστε να καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν και έτσι τα κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ελάχιστα.

Οι αδυναμίες του σχολείου εντοπίζονται κυρίως στους οικονομικούς πόρους, στις εμφανιζόμενες κατά καιρούς ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, αλλά κυρίως στη χαμηλή ποιότητα του μαθητικού δυναμικού, στην αδιαφορία που επιδεικνύουν οι μαθητές στη διδακτική διαδικασία, στις μαθησιακές δυσκολίες μιας σημαντικής μερίδας μαθητών, αλλά και στη παραβατική συμπεριφορά που εκδηλώνουν πολλοί από αυτούς κυρίως βέβαια των οικογενειακών και κοινωνικών συνθηκών στις οποίες διαβιούν.

Για τους λόγους αυτούς η ολομέλεια επέλεξε να ασχοληθεί με τους δύο τομείς που αφορούν :

1)    Το κλίμα και σχέσεις   και   2) τις εκπαιδευτικές διαδικασίες

πιστεύοντας ότι θα βελτιώσει σε κάποιο βαθμό την ποιότητα του παρεχόμενου Εκπαιδευτικού Έργου

Αποτελέσματα

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις (Power Point) της πορείας έργου στην ομάδα.

Take a look...

Παρουσιάσεις (Power Point) της πορείας έργου στην ομάδα. 

Παρουσιάσεις