1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Δράμας είναι το πρώτο από τα δύο ημερήσια (σε πρωινό ωράριο) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην πόλη της Δράμας. Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια και τα μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις σε αντίστοιχους χώρους εργαστηρίων.

Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια και τα μαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις σε αντίστοιχους χώρους εργαστηρίων.

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. Οι μαθητές στην Α’ Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα της συναφούς ομάδας προσανατολισμού με τους επαγγελματικούς τομείς του σχολείου, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντικειμένων του κάθε τομέα.

Η Β' Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικούς τομείς και η Γ' Τάξη είναι διαρθρωμένη σε ειδικότητες.

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. με ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :

  • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ' όλα ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του -μετά από συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις- την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
    Η εξέταση των αποφοίτων στις πανελλαδικές εξετάσεις γίνεται σε τέσσερα μαθήματα της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. Συγκεκριμένα:
    Δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας (με συντελεστή βαρύτητας 1,5) και
    Δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή βαρύτητας (3,5).
  • Πτυχίο επιπέδου 4, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Ο απόφοιτος του νέου ΕΠΑΛ μετά την αποφοίτηση του έχει επίσης την δυνατότητα να συνεχίσει στην τάξη μαθητείας.