1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

NEO Πρόγραμμα λειτουργίας από Δευτέρα 18-10-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ τα δια ζώσης μαθήματα ξεκινούν στις 08:30

 • Α1

 • Α2

 • Α3

 • Α4

 • ΒΜΗΧ1

 • ΒΜΗΧ2

 • ΒΜΗΧ3

 • ΒΜΗΧ4

 • ΒΗΛ1

 • ΒΗΛ2

 • ΒΕΦ

 • ΒΔ

 • ΓΟΧ1

 • ΓΟΧ2

 • ΓΘΕΡ

 • ΓΜΕΚ

 • ΓΨΕΚ

 • ΓΗΝ

 • ΓΗΛ

 • ΓΓΡΑΦ

 • ΓΔ