1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

Νέο πρόγραμμα λειτουργίας από 12 Απριλίου 2021 - Σχ. Έτος 2020-2021

 • Α1

 • Α2

 • Α3

 • Α4

 • ΒΜΗΧ1

 • ΒΜΗΧ2

 • ΒΜΗΧ3

 • ΒΗΛ

 • ΒΕΦ

 • ΒΔ

 • ΓΟΧ1

 • ΓΟΧ2

 • ΓΘΕΡ

 • ΓΜΕΚ

 • ΓΨΕΚ

 • ΓΗΝ

 • ΓΗΛ

 • ΓΔ

 • ΖΕΠ Ι