Οδηγός για την εγγραφή μαθητή/τριας στις ηλεκτρονικές τάξεις του σχολείου

Όλοι οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας θα πρέπει να κάνουν εγγραφή και στις δύο παρακάτω ηλεκτρονικές τάξεις του σχολείου και μέσα από αυτές να επιλέξουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Επιλέξτε τα δύο (2) παρακάτω εικονίδια για να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες.

Εγγραφή μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δημιουργία email

Όλοι οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας πρέπει να δημιουργήσουν email στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι γονείς/κηδεμόνες, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) https://register.sch.gr/students/ ... θα συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία των μαθητών, όπως αυτά αναγράφονται στον έλεγχο προόδου τετραμήνου.

Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ξεκινήσαμε ...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενδοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας στη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.