Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Συγκρότηση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων σε σώμα

Πρόεδρος :
Πανταζίδου Ευδοκία
Αντιπρόεδρος :
Ματσάγγου Δήμητρα
Γραμματέας :
Καραγιώργη Στυλιανή
Ταμίας :
Προδρομίδου Ελένη
Μέλος :
Βαλεργάκη Δήμητρα
Μέλος :
Δανίδης Πέτρος
Μέλος :
Παύλου Μάρκος
Αναπλ. Μέλος :
Αλμπαντίδης Γεώργιος
Αναπλ. Μέλος :
Μπόζιος Γεώργιος