Δράση_4: Προσφέρω … για να έχω

Βιωματικό εργαστήρι σε συνεργασία με WWF Hellas

Τη Δευτέρα 4 Απριλίου οι μαθητές του τμήματος Α4 παρακολούθησαν μέσω webex βιωματικό εργαστήρι σε συνεργασία με το WWF Hellas και τον κύριο Πληθάρα.

Αναδείχθηκε το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης και κατατέθηκαν τεκμηριωμένες λύσεις, για την αντιμετώπισή του. Ο βασικός στόχος είναι μέσα από τη δραση αυτή να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.