Δράση_4: Προσφέρω … για να έχω

Την Τρίτη 5 Απριλίου οι μαθητές του Α4 συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα που έχει στόχο χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της χελώνας, να κάνει κατανοητές τις βασικές λειτουργίες της φύσης και τη θέση του ανθρώπου μέσα σ’ αυτή, θεωρώντας κοινή παραδοχή ότι «όλοι μοιραζόμαστε την ίδια γη».
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ και ενημερώθηκαν για το σημαντικό έργο που γίνεται.