Δράση_4: Προσφέρω … για να έχω

Θέλω να ξέρω τι σημαίνει ελευθερία

Σε συνεργασία με τη Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό τμήμα