Δράση_4: Προσφέρω … για να έχω

Ζωγραφιές & Επιστολή – ΟΧΙ στον πόλεμο ΝΑΙ στην ειρήνη

Σε συνεργασία με τη Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό τμήμα