Δράση_1: Σχολικός Σεισμογράφος

Φωτογραφίες από την υλοποίηση της Δράσης