Δράση_1: Σχολικός Σεισμογράφος

Εκπαιδευτικός Σεισμογράφος
1 ΕΠΑ.Λ. Δράμας