Β’ Φάση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο 1Ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου θα διενεργηθεί η δεύτερη περίοδος Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής - Δηλώσεων Προτίμησης.

Οι μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν Αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) και επιθυμούν να φοιτήσουν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, μπορούν να συνδεθούν στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα με του κωδικούς taxis του κηδεμόνα και να υποβάλλουν αρχική δήλωση επιλογής σχολείου φοίτησης μέχρι και την Παρασκυή 29 Ιουνίου 2018.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι στη διάθεση των ενήλικων μαθητών ή των κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών, ώστε να τους διευκολύνει στην υποβολή της αρχικής δήλωσης. δήλωσης

Για όσους υποβάλλουν την Αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης μεταξύ Δευτέρας 22/06/2018 έως και την Παρασκευή 29/06/2018, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή στη σχολική μονάδα από την Δευτέρα 2 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο)
  • Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής * (* Προσοχή: οι κηδεμόνες θα πρέπει να ξανασυνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr με τους ίδιους κωδικούς taxis και να εκτυπώσουν ξανά την ηλεκτρονική δήλωση η οποία τώρα θα αναγράφει επάνω – αριστερά «Οριστική». Το σχολείο είναι στη διάθεση των κηδεμόνων ώστε να τους διευκολύνει στην εκτύπωση της οριστικής δήλωσης )
  • Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο σχολείο)
  • Ταυτότητα κηδεμόνα και μαθητή (εάν υπάρχει)
  • Ατομικό δελτίο υγείας (δίνεται από το σχολείο για τους μαθητές της Α΄Λυκείου)