Επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Πορροϊων

Σήμερα Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017, του άρθρου 13, παρ 2 με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της παιδαγωγικής ομάδας των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στο ΚΠΕ Πορροΐων στις Σέρρες.

Συνέχεια ανάγνωσης

Επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας.

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017, του άρθρου 13, παρ 2 με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της παιδαγωγικής ομάδας των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στο ΚΠΕ Κόνιτσας.

Συνέχεια ανάγνωσης