15 μελές Μαθητικό Σύβούλιο 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας - Σχ. έτος 2017 - 2018

Πρόεδρος
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΓΨΕΚ
Αντιπρόεδρος
ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΨΕΚ
Γραμματέας
ΛΕΚΟΒΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΜΕΚ
Μέλος
ΑΜΠΟΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΟΧ
Μέλος
ΔΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΟΧ
Μέλος
ΠΑΠΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΘΕΡ
Μέλος
ΜΕΜΑ ΙΝΤΡΙΤ
ΓΨΕΚ
Μέλος
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΨΕΚ
Μέλος
ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΘΕΡ
Μέλος
ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΓΨΕΚ
Μέλος
ΤΣΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΜΕΚ
Μέλος
ΖΗΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΜΕΚ
Μέλος
ΣΑΡΗΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΗΛ
Μέλος
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΗΝ
Μέλος
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΜΕΚ