Σελίδα 10
Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας  

Τμήματα Ένταξης

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το μοναδικό Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) της Δράμας που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του Τμήμα Ένταξης, το οποίο λειτουργώντας για τέταρτη συνεχή χρονιά έχει καθιερωθεί στον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

Τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) αποτελούν την πιο διαδεδομένη δομή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα προγράμματα που υλοποιούνται στα Τμήματα Ένταξης βασίζονται στην αρχή της άρσης των εμποδίων και παροχής ίσων ευκαιριών.

Βασικός στόχος των Τμημάτων Ένταξης είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών τους, η ολοκλήρωση της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης, η εξέλιξη των γνωστικών δυνατοτήτων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η ισότιμη συμμετοχή τους σε ομάδες συνομηλίκων, η επαγγελματική και κοινωνική ένταξή τους στην ενήλικη ζωή.

Στο Τμήμα Ένταξης οι μαθητές λαμβάνουν εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη -κατά περίπτωση- διδασκαλία από τους ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να ξεπεράσουν τα μαθησιακά εμπόδια και κενά και να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών.

Τα Τμήματα Ένταξης είναι ολιγομελή (συνήθως έως 5 άτομα), με αποτέλεσμα να προσφέρεται στους μαθητές όχι μόνο διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλά και ευχάριστο κλίμα μάθησης. Στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν -κατά προτεραιότητα- μαθητές που φέρουν γνωμάτευση από δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).

Λεσπουρίδου Ελισάβετ, Χριστοπούλου Μαρίνα

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 1ου ΕΠΑ.Λ.

Πρόεδρος: ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ 17.06

Μέλη:   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ 23
    ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ 30
    ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ 03.50

Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Oι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος όσον αφορά στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία, μέσα στο γενικό σχολείο.

Στοχεύουν στη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο.

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις.

δ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

ε) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης, συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον, κ.α Ν. 4115,

ΦΕΚ 24/30-01-2013 - Τεύχος Α΄


Διδακτική επίσκεψη στο 4ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής στη Νέα Καρβάλη Καβάλας

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, την Παρασκευή 18/10/2017 επισκέφθηκαν το όγδοο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (www.i2fest.gr) που διοργάνωσε το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Α.Μ.Θ., το Επιμελητήριο Καβάλας, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ..

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ νέων τεχνολογιών που σκοπεύει να αναδείξει τη δυναμική της βιομηχανίας, της πληροφορίας και των σημαντικών επιδράσεών της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.

Οι μαθητές του σχολείου μας επισκέφθηκαν τα περίπτερα της έκθεσης, στα οποία οι  φοιτητές (απ’ όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας) παρουσίασαν τις εργασίες και τις καινοτόμες προτάσεις τους.