Σελίδα 18
Εφημερίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας  

Το Νέο Π.Δ. για την Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.

… σημαντικά αποσπάσματα από το Π.Δ.

Τρόπος Εξαγωγής Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) Μαθημάτων

Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Προφορικών Βαθμών Τετραμήνων (Π.Β.Τ.), προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.).

Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.). για κάθε μάθημα προκύπτει ως εξής:

α) Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του αντίστοιχου Γραπτού Βαθμού (Γ.Β.) στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις.

β) Μη Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του μαθήματος.

γ) Μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους

i) Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Άλγεβρα), τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, εξάγεται ο Γ.Β. του κλάδου. Ο Β.Ε.Ε. του κλάδου προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του αντίστοιχου Γ.Β..

ii) Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι μη γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Γεωμετρία, Φυσική Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κ.ά.), τότε ο Β.Ε.Ε. του κλάδου ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β..

iii) Ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε των κλάδων του.

δ) Μεικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος

i) Θεωρητικό Μέρος Μεικτού Μαθήματος

Ο Β.Ε.Ε του θεωρητικού μέρους προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του αντίστοιχου Γ.Β.

ii) Εργαστηριακό Μέρος Μεικτού Μαθήματος

Ο Β.Ε.Ε του εργαστηριακού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β του εργαστηριακού μέρους.

iii) Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μεικτού Μαθήματος

Ο Β.Ε.Ε του μεικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).

ε) Μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής

α) Όσα από τα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής έχουν χαρακτηριστεί ως μη γραπτώς εξεταζόμενα, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των μη Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων.

β) Όσα από τα μαθήματα Επιλογής είναι γραπτώς εξεταζόμενα, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

Ι. Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής

Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. της/του μαθήτριας/τή όλων των μαθημάτων πλην του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

ΙΙ. Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου

i) Για τη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. της/του μαθήτριας/τή όλων των μαθημάτων πλην του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε η/ο μαθήτρια/-τής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.

Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε η/ο μαθήτρια/-τής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.

ii) Για τη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Προαθλητικός έλεγχος για πιστοποιητικά αθλητικών συλλόγων.

* Υπενθύμιση προς γονείς και μαθητές:

Σε ασυμπτωματικό νεαρό ή νεαρή αρκεί η διενέργεια ενός υπερηχογραφήματος καρδιάς μία και μόνο φορά και πως η ανά έτος επανάληψη αποτελεί ίσως υπερβολή.